Naamloos document

Grote ondernemingen hebben de afgelopen jaren hun
financiële positie versterkt door efficiënter in te kopen
(minder leveranciers, bundeling bij vooral de grote leveranciers)
en door langere betalingstermijnen te bedingen. Op zichzelf
is het logisch dat bedrijven maximaal gebruik maken van hun
inkoopmacht. Maar in de huidige markt heeft dat een negatief
effect op de positie van het MKB en daarmee op de totale
economie. Aangezien juist voor kleinere bedrijven de toegang
tot bankkrediet moeilijker is geworden, is de groei hier vrijwel
tot stilstand gekomen.

De feiten (bron: EIM 2012)

 • Ruim een derde van de MKB-bedrijven in de zakelijke
  markt heeft te maken met grote afnemers die langere
  betalingstermijnen hebben bedongen;
 • Bij 42% heeft dat inmiddels tot ernstige liquiditeits-
  problemen geleid;
 • Ruim 60% van de betrokken MKB-bedrijven had het
  afgelopen jaar te maken met niet- of niet op tijd
  betaalde rekeningen;
 • Één op de vijf is hierdoor in de problemen gekomen;
 • Nog lang niet alle overheidsinstellingen houden zich
  aan de afgesproken betaaltermijn van 30 dagen.

Veel grote ondernemingen en overheidsinstellingen beseffen
inmiddels dat als elk van hen blijft denken en handelen vanuit
het korte termijn financiële belang, de totale economische groei
wordt afgeremd. Op langere termijn is het in ieders belang dat
innovatieve MKB-bedrijven meer kansen en financiële ruimte
krijgen om te ondernemen. Maar dat werkt alleen als zoveel
mogelijk grote partijen hieraan actief meedoen.
Groot Helpt Klein is er op gericht een brede beweging op gang
te brengen en zo een belangrijke impuls te geven aan een
positieve economische ontwikkeling in Nederland.