Naamloos document

De ondernemingen en overheidsinstellingen die zich aansluiten
bij Groot Helpt Klein willen deze negatieve spiraal doorbreken.
Door simpelweg hun rekeningen sneller te betalen maken
zij miljarden aan extra kapitaal vrij waarmee het MKB weer
kan groeien. Bovendien committeren zij zich om meer zaken
te gaan doen met innovatieve MKB-bedrijven, die door hun
beperkte schaalgrootte nu nog vaak buiten de boot vallen.
Zo stimuleren we met elkaar de economische groei en de
innovatiekracht in Nederland. Als we samen de economische
boom van Nederland weer kunnen laten groeien, plukken we
daar allemaal de vruchten van.