Naamloos document

De lancering van het initiatief heeft heden plaatsgevonden.
Een aantal belangrijke partijen heeft zich al bereid getoond
om als Founding Partner deel te nemen. Met deze partijen
worden de eerste stappen gezet: uitwerken van het convenant,
invullen van het initiatief, opzetten van de organisatie, voor-
bereiden van de lancering en ontwikkelen van de mediacampagne.
Vervolgens zal een brede groep toonaangevende partijen worden
benaderd om de initiatiefgroep verder in te vullen en de benodigde
middelen te genereren voor een grootse en succesvolle start van
Groot Helpt Klein.