Naamloos document

Het Midden- en Kleinbedrijf vormt nog altijd de motor
van onze economie. Ruim zestig procent van Nederland
werkt er en het is een broedplaats voor innovatie.
Veel MKB-bedrijven ondervinden op dit moment echter
problemen doordat grote afnemers steeds langere
betaaltermijnen hanteren.
Dat legt een fors beslag op het werkkapitaal van
MKB-bedrijven. Sommige bedrijven trekken zich om die
reden terug uit een aanbesteding. Bij anderen gaat het
ten koste van investeringen en ontstaan zelfs betalings-
problemen. Zo dreigt onze economische motor stil te vallen.